Elx pels ODS, per la igualtat de gènere

Des d’ELX2030, celebrem el dia de la dona recordant que la igualtat de gènere és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU i per als quals hem de treballar totes les persones tots els dies.

Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i xiquetes no és sol un dret humà bàsic, sinó que a més és crucial per a accelerar el desenvolupament sostenible. Ha sigut demostrat una vegada i una altra que apoderar a les dones i xiquetes té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament a nivell mundial.

El número 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU pretén: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes.

A aquest efecte, estableix les següents metes:

M.5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les xiquetes a tot el món

M.5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació

M.5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina

M.5.4 Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país

M.5.5 Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública

M.5.6 Assegurar l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons l’acordat de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Pequín i els documents finals de les seues conferències d’examen

M.5.a Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals

M.5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l’apoderament de les dones

M.5.c Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i les xiquetes a tots els nivells