Elx i les seues relacions territorials

En la reunió celebrada el 19 de juliol, els membres del Comitè de Direcció d’ELX2030 van reflexionar i van debatre sobre les relacions territorials que poden resultar operatives per al desenvolupament del municipi il·licità.

Es va realitzar una descripció del sistema urbà en què s’integra Elx i es van identificar els principals recursos, infraestructures, equipaments, serveis i funcions urbanes (productives, comercials, socials, etc.) amb capacitat d’influència territorial.

En l’anàlisi s’han tingut en compte no sols criteris geogràfics (proximitat física a Elx: la capital i les comarques del Baix Vinalopó, Vega Baixa i Vinalopó Mitjà), també criteris relacionals (afinitats culturals, econòmiques, socials, etc.).

Es va procedir a un reconeixement detallat dels principals factors d’atracció per àrees d’influència.

Les persones que integren el Comitè de Direcció van realitzar diverses propostes de millora i valoració dels elements integrants del territori.

Aquest debat ha permès identificar la xarxa territorial cap a la qual orientar una planificació integrada sostenible d’Elx.

Les decisions de planificació a nivell local produeixen impactes en els sistemes territorials més enllà del nostre municipi.

Considerar el territori d’Elx com un recurs, no sols espacial, sinó natural, social, cultural i econòmic, tenint com a objectiu el de compaginar la integritat ecològica, la igualtat social i l’eficiència econòmica, és el model de ciutat que s’està desenvolupant des d’ELX2030.