ELX2030 i el Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià

El director del Pla ELX2030, Antonio Martínez, ha participat en la Jornada de Contrast Social del Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2017-2027, celebrada a Alacant.

El Consell ha fixat entre els seus objectius assentar les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l’obertura i la connexió amb l’exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

El Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià se sustenta en 10 grans línies estratègiques que emmarquen els 34 objectius prioritaris.

Per a oferir respostes als grans desafiaments socials del segle XXI, com l’envelliment, els moviments migratoris, l’exclusió digital o el canvi climàtic, la societat valenciana ha d’afrontar en la pròxima dècada els següents reptes principals:

  1. Renda per càpita: millorar els nivells de benestar dels valencians, i recuperar ritmes d’avanç en la renda per càpita.
  2. EOcupació: generar més i millors ocupacions, per reduir substancialment la taxa de desocupació i millorar la qualitat de les ocupacions, la seguretat i la salut en el treball.
  3. Competitivitat: enfortir la competitivitat empresarial adaptada als desafiaments tecnològics i dels mercats globals.
  4. Formació: incrementar la qualitat de la formació en tots els nivells educatius.
  5. Equitat: garantir la igualtat d’oportunitats a tots els valencians, i en especial als més desfavorits.
  6. Sostenibilitat ambiental: impulsar un desenvolupament social i econòmic, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat.
  7. Confiança: recuperar la confiança en la Generalitat Valenciana i en les institucions públiques.

Una resposta adequada a aquests reptes requereix estructurar un model de desenvolupament sostenible al llarg termini, no sols en l’àmbit econòmic, sinó també en el social i en l’ambiental. Només si s’atenen les exigències que plantegen els tres àmbits, el desenvolupament podrà ser equitatiu i viable i els seus resultats oferiran un entorn més vivencial a les persones.

Les persones han d’estar en el centre de les perspectives com:

  • Beneficiaris i destinataris últims dels resultats de l’activitat econòmica.
  • Actiu principal d’un model econòmic basat en el coneixement i la innovació.
  • Agents socials i polítics capaços d’impulsar el canvi necessari en les empreses, institucions i administracions públiques.

El nou Model Econòmic de la Comunitat Valenciana dona resposta als 7 grans reptes a què s’enfrontarà la societat valenciana en els pròxims deu anys a través d’un patró de desenvolupament sostenible al llarg termini en 3 grans àmbits: econòmic, social i ambiental.