ELX2030 es presenta al Consell de Medi Ambient

Els treballs que s’estan realitzant des de l’oficina tècnica del Pla Estratègic ELX2030 s’han presentat a les persones que formen part del Consell Municipal de Medi Ambient.

Aquest Consell Municipal es va crear per a donar curs a les preocupacions i interessos que en matèria de medi ambient tenen tant els investigadors i professionals que dediquen a això la seua activitat com les associacions i particulars que, des de diferents interessos, tenen la defensa del medi ambient i la qualitat de vida com a objectiu, proporcionant l’adequada informació i estimulant la participació en la presa de decisions.

Entre els objectius del Consell estan la preservació i millora dels espais protegibles, la defensa del medi ambient urbà i rural, la lluita contra la desforestació i per la regeneració del sòl, la defensa del Palmerar, la defensa dels llits dels rius públics (en especial el riu Vinalopó) , la defensa del litoral, etc.

Són temes d’especial interès per al Consell els relatius a educació ambiental, aigües, energia, urbanisme, transports i tràfic.

Aquest consell sectorial té un paper fonamental en la posada en marxa del model Elx Verd del Pla Estratègic ELX2030, perquè permet conéixer i consensuar actuacions i interessos en matèria de medi ambient amb les entitats ciutadanes i les persones, l’activitat professional o d’estudi de les quals està relacionada amb aquest camp.

En la sessió del 5 d’octubre també es va donar compte del Reglament d’Horts Urbans, com el que està funcionant en l’Hort de la Qüerna, i es va presentar un projecte per a crear filtres naturals de canyís en el curs del riu Vinalopó, entre els ponts de Barrachina i de la Ronda Sud, a fi que aquesta planta servisca de mitjà de retenció dels elements que arrossega el riu quan es registren fortes pluges.