Campanya ambiental “Gota a Gota Fem Elx”

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides que l’Ajuntament d’Elx ha volgut visibilitzar a través de la campanya d’educació ambiental llançada en xarxes socials per a reduir el balafiament d’aigua en el municipi.

“Gota a Gota Fem Elx” és el lema d’una campanya municipal per a conscienciar sobre la importància de no balafiar l’aigua.

La Declaració de Dublín sobre “l’Aigua i el Desenvolupament Sostenible” ja assenyalava en 1992 la necessitat d’invertir la tendència del consum excessiu d’aigua i de reorientar les actuacions fins a una gestió més eficient.

L’any 2017 es van consumir 14.966.636 m3 d’aigua potable a Elx.

Les xifres de consum d’aigua a Elx superen àmpliament la quantitat recomanada per l’Organització de les Nacions Unides de 100 litres per habitant i dia.

A Elx, com també en gran part del planeta, el consum augmenta a un ritme dues vegades superior al de la taxa de creixement de la població. Si a aquest fet unim una climatologia caracteritzada per poques precipitacions i llargs períodes de sequera, és inajornable que tant l’Administració com les empreses i la ciutadania adopten comportaments orientats a una utilització responsable dels escassos recursos hídrics.

L’ús racional de l’aigua té una clara repercussió en el pressupost de les llars il·licitanes però, sobretot, és un gest quotidià imprescindible perquè les generacions futures puguen comptar amb un recurs indispensable per a la vida.