Les emissions contaminants a Elx es redueixen fins a un 50%

Les emissions contaminants a Elx es redueixen fins a un 50% a conseqüència de les restriccions sanitàries i les polítiques de mobilitat.

La Regidoria de Medi Ambient i el Laboratori de Contaminació Atmosfèrica (LCA) del departament de Física de la UMH presenten l’estudi de 2020 i primera meitat de 2021, de qualitat de l’aire, en el qual es registra una disminució de les emissions contaminants en el municipi que supera el 50% en alguns dels punts.

Els resultats de l’anàlisi han sigut presentats hui al Consell de Medi Ambient i a la Taula de Mobilitat pel director del departament, el doctor Javier Crespo, que ha participat també en la roda de premsa, a més del coordinador de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, Juan Carlos Aranda.

En concret, l’estudi recull, d’una banda, els valors de NO2 en 51 punts del municipi al febrer de 2020, juliol de 2020 i febrer de 2021. D’altra banda, es mesuren els valors de les partícules en suspensió PM10 i PM1 de tot l’any amb la maquinària instal·lada al carrer Pont dels Ortissos.

Esther Díez, regidora de l’àrea, assenyala que “és important divulgar aquestes dades perquè comprenguem la urgència de desenvolupar polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat”.

Sobre aquest tema, Díez ha assenyalat que “l’estudi evidencia les relacions entre el trànsit, les emissions contaminants i, per tant, l’afecció a la salut humana” i ha afegit que “ara que som capaços d’entendre el perill d’allò que no es veu i que penetra en el nostre sistema respiratori, és important divulgar aquestes dades perquè comprenguem la urgència de desenvolupar polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat”.

“El més significatiu és que els valors s’han reduït respecte a anys anteriors i, si bé no podem saber quina part és atribuïble al confinament i quina correspon a les polítiques de mobilitat, el que sí que és evident és que si la presència de trànsit privat és menor, millors són nivells de qualitat de l’aire per als nostres veïns i veïnes, per la qual cosa continuarem apostant de manera clara per facilitar un canvi de transport al municipi cap a formes més sostenibles”, ha destacat la regidora de l’àrea.

Així mateix, Esther Díez ha apuntat que “hi ha actuacions amb una clara incidència positiva, com és el cas de la conversió en zona de vianants de la Corredora, perquè després de les obres s’observa una claríssima millora de la qualitat de l’aire en els punts de l’entorn” i ha afegit que “el nostre treball se centra en que les polítiques de mobilitat no es limiten a desplaçar el trànsit d’uns barris a uns altres, sinó a desviar-lo cap a les circumval·lacions on la dispersió és major i no hi ha entorns residencials, però sobretot el nostre treball es dirigeix al canvi de l’ús del transport privat per altres sostenibles”.

Aquesta actuació està relacionada amb l’objectiu 13: Acció pel Clima, dels *ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Sobre els mesuraments de NO2, el doctor Crespo ha explicat que les dades de 2021 són molt clares perquè a conseqüència de les restriccions a la mobilitat, els nivells de NO2 han disminuït notablement. Dels 51 punts analitzats, s’han registrat descensos entre el 12 i el 52 per cent respecte a l’any anterior. Pel que fa a la mitjana, ha passat d’una concentració de 37 micrograms per metre cúbic d’aire a 25 en 2021.

Al febrer de 2021, només es van registrar tres punts per damunt dels 40 micrograms diaris per metre cúbic que marquen l’OMS i la Unió Europea: l’avinguda de la Llibertat, a l’altura dels respiradors del túnel de Renfe; Concepción Arenal, en l’encreuament amb el carrer Vicente Blasco Ibáñez, i el carrer Vicente Blasco Ibáñez, en l’encreuament amb Mariano Luiña.

Cal tindre en compte que, a més del trànsit, els registres estan condicionats pels fenòmens meteorològics, com les entrades d’aire del Sàhara, i la disposició i amplitud dels carrers.

Crespo ha informat que sobre les PM10 i PM1 el descens també ha sigut notable. De fet, en el període estricte de confinament, es va aconseguir un descens del 38 per cent per a PM1 i del 31 per cent per a PM10. En els registres d’aquests primers cinc mesos de l’any, els valors han augmentat, però encara segueixen per davall dels registrats en 2019, encara que cal esperar a final d’any per a tindre una mitjana concreta.

El conveni entre la UMH i l’Ajuntament d’Elx per a l’estudi de qualitat de l’aire en el nucli urbà es realitza des de l’any 2018 i és una de les eines més importants per a orientar les polítiques de mobilitat sostenible i millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes.