ENQUESTES

Per a conéixer l’opinió de la ciutadania en relació a temes clau d’Elx, es publicaran una sèrie d’enquestes a través d’aquesta web.

Els qüestionaris a omplir online per les persones interessades, de forma confidencial, són de tipus estructurat i resposta múltiple.

Es faran una sèrie de preguntes obertes per a reunir dades o per a detectar l’opinió pública sobre un assumpte determinat relacionat amb el procés de planificació estratègica del municipi il·licità.

El resultat de les enquestes es tindrà en compte per l’Oficina Tècnica del Pla estratègic ELX2030, amb la finalitat de redactar estudis amb les dades obtingudes a partir d’un conjunt de preguntes normalitzades dirigides a la ciutadania en general.

Una vegada analitzats els resultats obtinguts es presentaran i difondran per a informació i coneixement en esta mateixa pàgina web.