ESTRATÈGIA COMERCIAL

L’Ajuntament d’Elx impulsa un Pla de Dinamització del Comerç Urbà que reflecteix la visió estratègica definida en ELX2030 d'”un comerç sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital”. Amb aquest Pla es durà a terme una diagnosi, una proposta d’objectius, vinculats a EDUSI ELX i ELX2030, i línies d’actuació concretes per a modernitzar, potenciar i promocionar la imatge comercial de barris i pedanies d’Elx.

La redacció del Pla de Dinamització del Comerç Urbà d’Elx s’ha encarregat a l’Oficina Tècnica d’ELX230 i a l’AFIC.

El comerç il·licità té una gran rellevància econòmica, social, urbana i territorial:

 • És necessari per a atendre i satisfer necessitats ciutadanes bàsiques.
 • Crea gran quantitat d’ocupació i impulsa oportunitats de negoci.
 • Dona suport al desenvolupament d’altres sectors estratègics (turisme, serveis).
 • Fomenta les relacions socials i dona vida als espais públics urbans.
 • Cohesiona i equilibra el territori, els nostres barris i pedanies.

Segons el Directori Central d’Empreses, en 2017 havia a Elx un total de 16.541 empreses, de les quals 6.615 estaven vinculades al comerç, transport i hostaleria.

El Pla de Dinamització del Comerç Urbà ha de fer front a un procés de canvi vinculat a una sèrie de tendències: l’envelliment de la població i els nous hàbits de consum i compra, les noves tecnologies de la informació i el comerç electrònic, les polítiques de les grans companyies que dominen les tendències comercials, els nous formats comercials i maneres de fer publicitat i la transformació del punt de venda en espai per a compartir experiències.

L’any 2016 el comerç detallista il·licità emprava 11.683 persones, la qual cosa representa un 15 per cent del total de persones afiliades a la Seguretat Social.

La participació ciutadana és un dels pilars en què se sustenta el desenvolupament del Pla de Dinamització del Comerç Urbà d’Elx.

És important generar debat i consensuar les iniciatives d’actuació amb una notable incidència en el sector comercial, tant en el si del Consell de Desenvolupament Comercial, com incorporant les aportacions de la resta de col·lectius i de persones interessades en el sector.

El projecte “Pla Centre” de revitalització del centre històric és una iniciativa sustentada en el consens polític i social.

Es potenciarà el comerç urbà i l’economia il·licitana per mitjà de:

 • Foment d’oportunitats de negoci i ocupació, aplicant els principis de: sostenibilitat, ecoinnovació, creativitat i digitalització.
 • Implementació de les noves tecnologies i desenvolupament de l’e-commerce.
 • Captació d’inversions i empreses vinculades a activitats comercials.
 • Difusió de l’oferta i disponibilitat de locals comercials.
 • Simplificació de tràmits administratius per a la creació d’empreses.

L’Ajuntament d’Elx treballa intensament en el suport al comerç local a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç a la qual està adscrita l’AFIC.

AA més, es treballarà en:

 • Modernització comercial amb ferramentes d’interiorisme i aparadorisme.
 • Transformació dels mercats municipals en motors de l’activitat.
 • L’atracció de talent, formació professional i empresarial.
 • Millora de l’urbanisme comercial en barris i pedanies.
 • Activitats de dinamització en espais públics de zones comercials.
 • Impuls de l’associacionisme i la gestió en Centres Comercials Oberts.
 • Un pla específic de màrqueting i comunicació.

Totes les accions desenvolupades tindran en compte el Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).