Estratègia local contra el soroll

El soroll excessiu és la segona causa ambiental dels problemes de salut, per darrere de la contaminació atmosfèrica per partícules ultrafines.

L’Organització Mundial de la Salut ens adverteix que el soroll excessiu interfereix amb les activitats quotidianes de les persones a l’escola, el treball, la llar i durant el temps lliure.

La contaminació sonora pot pertorbar el son, causar efectes cardiovasculars i psicofisiològics, reduir el rendiment i provocar respostes de molèstia i canvis en el comportament social.

Controlar la contaminació acústica ambiental, per mitjà del disseny de solucions que corregisquen i minimitzen els nivells sonors, és una prioritat estratègica per al municipi.

Elx compte, des de març de 2018, amb una nova regulació que acreix la protecció acústica enfront dels sorolls de baixa freqüència i en l’exterior de les zones sanitàries, docents, culturals i residencials i que inclou valors límit, de soroll i vibracions, en patis interiors i conjunt d’edificis.

L’Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica busca compatibilitzar el desenvolupament comercial dels locals d’oci i el descans nocturn de les persones.

Aquesta norma inclou un protocol de mesurament de l’aïllament dels sorolls de baixa freqüència. A més, establiments de restauració i oci han de comptar amb limitadors de contaminació acústica connectats per transmissió remota, amb els que es pot dur a terme un control immediat de l’excés de soroll.

Destaca també la posada en funcionament d’una Oficina Virtual de Control Acústic.

A l’Oficina Virtual de Control Acústic s’arrepleguen els drets, obligacions i responsabilitats de la ciutadania en relació amb el control del soroll.

A través d’aquest servei virtual, la ciutadania pot accedir a la informació en matèria de contaminació acústica (normes, informació sobre jornades, enllaços d’interés, etc.), conéixer les competències municipals al voltant del control de les emissions sonores, realitzar consultes i obtindre tot tipus de guies relacionades amb l’aïllament del soroll.