Estratègia Local de Promoció de la Salut

La Regidoria de Sanitat i Salut Pública i Benestar Animal, i el Servei de Dinamització Comunitària “Elx Conviu” de la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, des d’un treball conjunt i coordinat, han lidera l’elaboració de l’Estratègia Local de Promoció de la Salut.

Un compromís davant la ciutadania il·licitana, i davant de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (EPSP) del Ministeri de Sanitat i Salut Pública, i la Xarxa Salut de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, de les quals forma part aquest ajuntament, i des de la participació de la Mesa Intersectorial de Salut i les seues comissions de treball.

Aquesta actuació està relacionada amb l’objectiu 3: Salut i Benestar, dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

L’Estratègia Local de Promoció de la Salut té com a missió facilitar un marc comú per a la promoció de la salut implicant i coordinant activament a les estructures municipals rellevants en la salut comunitària, a altres administracions públiques amb actuació directa en el municipi i a altres sectors de la societat, fomentant la participació de les persones, entitats i col·lectius per a incrementar la seua autonomia i capacitat per a exercir un major control sobre la salut en un municipi saludable i sostenible.

A conseqüència d’això, l’Estratègia pretén promoure en el municipi d’Elx un apoderament per a la Salut individual i comunitària mitjançant el qual les persones, les famílies i comunitat adquirisquen una major capacitat per a prendre decisions i exercir control sobre la seua salut amb la finalitat d’aconseguir una major influència sobre els determinants de la salut i la qualitat de vida del municipi.

Estratègia Local de Promoció de la Salut