ESTRATÈGIA

ELX2030 vol compatibilitzar el creixement urbà i rural, el benestar social i el progrés econòmic amb la conservació i millora dels valors ambientals, paisatgístics i culturals vinculats al territori.

Objectius operatius

ELX2030 és una estratègia de desenvolupament que pretén coordinar i orientar les actuacions de l’Ajuntament d’Elx i dels principals agents locals per a millorar el present i crear el futur d’Elx.

La necessària transformació i modernització de l’actual model ambiental, social i econòmic del municipi il·licità, requereix tindre en compte els següents objectius operatius:

 • Resoldre els problemes, desequilibris i vulnerabilitats existents.
 • Afrontar amb èxit els reptes ambientals, climàtics, socials, demogràfics i econòmics que s’estan manifestant en l’entorn local.
 • Aconseguir un territori més respectuós en l’ambiental, més integrador en el social i més competitiu en l’econòmic.
 • Promoure la sostenibilitat mediambiental.
 • Afavorir el benestar personal i col·lectiu de la ciutadania.
 • Fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat.
 • Potenciar l’equilibri entre el medi rural i urbà.

ELX2030 potenciarà la diversitat i la vertebració del municipi, integrant i equilibrant l’urbà i el rural, la costa il·licitana, els barris i pedanies.

És essencial que l’Ajuntament d’Elx exercisca la capacitat de lideratge d’aquest procés de transformació i modernització, sobre la base de la introducció efectiva i real del concepte de sostenibilitat en el desenvolupament local.

Model ambiental

ELX2030 és una estratègia d’actuació per a posar en valor els recursos excepcionals del municipi il·licità que l’identifiquen i fan diferent, per a convertir-los en actius clau de progrés que siguen la base d’un model sostenible.

El municipi il·licità té una rica infraestructura verda, un divers sistema territorial que inclou espais amb alts valors ambientals, paisatgístics, patrimonials, culturals, socials i econòmics, així com les seues connexions, que resulten necessaris per a mantindre els processos ecològics bàsics.

En la infraestructura verda il·licitana destaquen:

 • El Palmerar d’Elx reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.
 • Els Parcs Naturals del Profund i de les Salinas.
 • El Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany.
 • La Platja i dunes del Carabassí.
 • Els Carrisars.
 • El front litoral de la Marina, El Pinet i El Rebollo.
 • El saladar d’Aigua Amarga.
 • El Pantà d’Elx.
 • El Camp d’Elx.
 • El riu Vinalopó.

Aquests excel·lents recursos locals presenten un element comú, singular i únic, l’aigua i la importància de la gestió dels recursos hídrics a Elx.

ELX2030 planteja reforçar les polítiques per a millorar i potenciar la infraestructura verda del municipi il·licità, centrades en les següents línies d’actuació:

 • La protecció del patrimoni natural.
 • El desenvolupament de la política de paisatge.
 • La planificació i gestió del sistema territorial del patrimoni cultural il·licità.
 • La gestió de l’ús públic de la infraestructura verda.
 • La planificació i gestió dels recursos hídrics.

La climatologia, el procés de desertificació, la rica infraestructura verda existent, l’aigua, converteixen a Elx en un oasi, en el sud d’Europa.

Capitalitat Verda

Elx vol optar a ser Capital Verda Europea per les seues singularitats i els resultats de les polítiques i accions dels seus actors locals, inclosa la ciutadania.

L’Ajuntament d’Elx liderarà una política local que tinga en compte el propòsit estratègic que Elx siga la Ciutat Verda i l’objectiu de ser declarada Capital Verda Europea, recolzada en les següents línies d’actuació:

 • Acció pel Clima (mitigació i adaptació).
 • Foment de la Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Valorització de la Infraestructura Verda.
 • Protecció i millora del Patrimoni Cultural i Natural.
 • Protecció i Conservació de la Biodiversitat.
 • Rehabilitació i Recuperació de Sòls Urbans i Espais Públics.
 • Acció contra la Contaminació Ambiental.
 • Gestió Integral de Residus.
 • Gestió Integral de l’Aigua.
 • Eficiència Energètica.
 • Impuls al Creixement Verd i l’Ecoinnovació.

ELX2030 proposa un model social que promoga el benestar a nivell individual i col·lectiu, de forma més igualitària, justa i inclusiva.

Model social

Des de l’Ajuntament d’Elx es potenciaran els plans d’intervenció i accions específiques de caràcter social amb la finalitat de fer costat a les persones i col·lectius més vulnerables en la seua integració efectiva en tots els àmbits socials i econòmics.

Es tracta de situar en el centre de la governabilitat local a les persones, les seues necessitats i demandes, els seus drets i les seues aspiracions. I això en igualtat de condicions i oportunitats.

ELX2030 considera essencials per a la qualitat de vida ciutadana les actuacions en matèria social, educativa, cultural, esportiva i sanitària, a través d’una àmplia xarxa d’equipaments i serveis públics.

La cooperació públic-privada és essencial per a potenciar el progrés social en el municipi il·licità, de forma integrada i cohesionada.

Model econòmic

ELX2030 és una estratègia de desenvolupament local per a afavorir la transformació del model econòmic il·licità, secundant-se en els valors i principis de la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització, i generant taxes altes d’ocupació de qualitat.

L’Ajuntament d’Elx fomentarà una economia verda que use de manera eficient els recursos naturals i energètics, siga respectuosa amb el territori i afavorisca un desenvolupament sostenible i equilibrat de totes les activitats econòmiques: l’agricultura, el comerç, la construcció, els serveis i el turisme.

Les polítiques en matèria de desenvolupament econòmic tindran en compte les següents línies d’actuació:

 • La capacitat creativa i innovadora de les empreses i emprenedors il·licitans.
 • La diversificació sectorial.
 • La reindustrialització i la Indústria 4.0
 • La internacionalització.
 • L’emprenedoria i les noves oportunitats de negoci.
 • L’economia social.
 • La formació professional i empresarial especialitzada.
 • La creació d’ocupació de qualitat.
 • El desenvolupament integral del Camp d’Elx.
 • La dinamització comercial.
 • La transformació d’Elx com a destinació turística singular.
 • La rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana.
 • La modernització de l’Administració Local.
 • La connectivitat logística.