Estudi Previ d’edificació del Centre Sociocultural de l’Altet

El Consell d’Administració de PIMESA va donar el seu vistiplau a l’Estudi Previ del Centre Sociocultural de l’Altet presentat per l’estudi d’arquitectura COS ASOC, que atendrà les necessitats de la població de la pedania de l’Altet dotant-la d’un nou equipament públic.

Les principals característiques de l’actuació són les següents:

  • Rehabilitació dels dos blocs existents.
  • onstrucció de dos blocs de nova planta.
  • Configuració d’un pati central entre els blocs.
  • Creació d’un corredor exterior en pis 1r que comunica les dependències.
  • Respecte de la massa arbòria dels pins existents.

A més, es proposa el manteniment i rehabilitació de les antigues edificacions del Col·legi de Preescolar Rodolfo Tomás Samper. Les obres consistiran en l’habilitació de les aules i zona d’habitatge per a albergar huit aules d’activitats, s’eliminen les escales existents i es construeix en el seu lloc els lavabos i sales de màquines.

A més, es proposa configurar un espai central que queda tancat en el seu costat aquest per un bloc de planta i pis, albergara tres tallers en la planta primera, quedant la planta baixa com un gran porxo cobert que permet el pas i les vistes des de l’espai central fins a la zona actualment plantada de pins.

En el costat sud es tanca parcialment l’espai central amb un bloc de planta baixa i coberta inclinada, que albergara el saló d’usos múltiples.

Es pretén crear un edifici singular i memorable, eficient i sostenible, així com sa i còmode, amb un control exhaustiu del seu pressupost i viabilitat, atenent el seu manteniment amb solucions que permeten que el temps passe sobre l’edifici sense alterar-lo.

Buscant la integració arquitectònica dels edificis existents i dels nous volums amb el seu hàbitat entenent el teixit urbà on s’insereix l’edifici, des d’un punt de vista humà, tenint en quanta no sols les qualitats físiques de les edificacions i el seu entorn, si no l’ús dels edificis i el significat que tenen per a la comunitat.

La proposta de disseny de l’edifici té com a principal objectiu el foment de l’accessibilitat universal, no sols amb el compliment estricte de l’actual normativa, sinó amb un disseny que atén requisits més reals i amplis.

S’ha dissenyat un edifici configurat espacialment condensant el volum generant un gran espai central exterior per al control de calor i humitat i aportant en totes les estades llum natural i ventilació creuada. Aquest principi formal, persegueix garantir un edifici eficient i eficaç, des del seu disseny fins al seu funcionament.

S’usen materials amb alta eficiència *termoacústica i de baixes emissions energètiques. Col·locant unes seccions d’elements constructius amb una altíssima quantitat d’aïllament. L’origen dels materials de construcció, sempre que siga possible, seran d’indústries pròximes.

Es maximitzarà l’aportació de llum natural i ventilació i es disposaran fusteries i vidres que milloren l’eficiència energètica.

El pressupost per a la construcció del Centre Sociocultural s’estima en la quantitat d’1.511.900 euros, IVA inclòs.