Estudi sobre la qualitat de l’aire urbà

Un índex de qualitat de l’aire elevat en l’entorn urbà d’Elx és una de les prioritats estratègiques d’ELX2030.

En el nucli urbà d’Elx, la contaminació de l’aire ve derivada fonamentalment dels mitjans de transport i, en cap cas, supera els estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

A través d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández es durà a terme un estudi per a donar a conèixer la qualitat de l’aire urbà d’Elx.

L’estudi de la UMH permetrà conèixer els nivells atmosfèrics d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules atmosfèriques en suspensió (PM) lligades al trànsit rodat.

Disposar d’un mapa actualitzat de la contaminació urbana és una ferramenta clau per a la gestió mediambiental d’Elx.

Els resultats del diagnòstic serviran per al disseny de noves mesures que mitiguen la contaminació atmosfèrica, com ara: reorientar les polítiques de mobilitat cap a un major ús del transport públic o de la bici, l’impuls del vehicle elèctric o el foment dels desplaçaments a peu amb la conversió de carrers en zona per a vianants.

Aquesta investigació dona continuïtat als treballs anteriorment realitzats per la Universitat Miguel Hernández d’Elx d’avaluació dels indicadors característics de la qualitat de l’aire urbà d’Elx i de l’ estudi de la seua evolució temporal.

Respirar aire net i sense riscos per a la salut és una preocupació municipal que ja ve reflectida en l’Agenda 21 Local, el Pla Local d’Acció contra el Canvi Climàtic, L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI). A més a més, Elx forma part del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia i de la Xarxa de Ciutats pel Clima de la FEMP.