Les Festes de la Vinguda de la Mare de Déu d'Elx declarades Bé d'Interés Cultural Immaterial

El Decret 214/2017, de 22 de desembre, del Consell, declara Bé d’Interés Cultural Immaterial les Festes de la Vinguda de la Mare de Déu d’Elx, concretant una sèrie de mesures per a la protecció d’aquesta festivitat il·licitana.

Al voltant de les Festes de la Vinguda de la Mare de Déu d’Elx, el mencionat Decret destaca la importància de: realitzar labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; incorporar els testimonis disponibles a suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació;i, vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural, així com tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

Els primers testimonis sobre el relat de la Vinguda de la Mare de Déu daten de mitjan segle XVII.

Per a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s’hauran de potenciar les condicions perquè la Festa es mantinga viva, d’acord amb el que establisca la col·lectivitat que la protagonitza i li dóna sentit. La tasca de protecció i de salvaguarda es dirigirà fonamentalment cap a la divulgació i revaloració de tots els elements, les funcions i els significants que formen part d’ella, dels seus valors patrimonials, perquè la comunitat s’identifique amb la Festa i els seus valors, i, per tant, garantisca la seua continuïtat.

La gestió del bé l’ostentarà l’Associació Societat Vinguda de la Mare de Déu d’Elx, decidint sobre aspectes materials i immaterials i els actes de la festivitat.

Les accions de salvaguarda que es projecten hauran de tindre en compte, de manera molt especial, els riscos de desvirtuació que podrien derivar-se del turisme massiu, així com la necessitat de valorar i protegir adequadament els oficis tradicionals associats a aquesta manifestació.

Decret 2014/2017 de 22 de desembre de la Generalitat Valenciana

Correció d´errors Decreto 214/2017 de 29 de desembre de la Generalitat Valenciana