Gestió de l'aigua en el marc de l'economia circular

La gestió de l’aigua depurada, procedent d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals urbanes, és una de les alternatives de subministrament segur d’aigua allí on els recursos hídrics són escassos.

Elx disposa d’un cabal potencial de 10.000.000 m³ d’aigua regenerada a l’any provinent de les EDAR d’Algorós, els Arenals del Sol i els Carrissars.

Incorporar l’ús de l’aigua regenerada en la neteja urbana, el reg dels parcs i jardins i de les produccions agrícoles, forma part dels projectes estratègics impulsats des d’ELX2030.

En la ciutat ja s’està utilitzant per al reg de parcs i jardins, de la vegetació de “la Vall Trenada”, dels horts del Comptador, Bon Lladre i Tomballops i per a la neteja de carrers.

En el Camp d’Elx, les comunitats de regants dels Carrissars, la Séquia de Marxena, la Séquia Major del Pantà i l’Assut dels Moros han incorporat l’aigua regenerada en el reg de les seues collites.

Finalment, el seu ús ambiental el trobem en el reg i manteniment dels nivells d’aigua de les tolles del Clot de Galvany i en el Projecte de millora de la qualitat de l’aigua de reg del Palmerar històric, per mitjà de la conducció d’aigua regenerada des de l’EDAR d’Algorós fins a la Séquia Major del Pantà.

La gestió de l’aigua en el marc d’una economia circular contribueix a l’èxit de l’Objectiu número 6 dels de Desenvolupament Sostenible de garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible.