“Guia de Compra Verda” de l’Ajuntament d’Elx

L’Ajuntament d’Elx disposa d’una guia per a implementar la “compra verda” de manera progressiva i integral en l’activitat diària de l’administració il·licitana.

La “Guia de Compra Verda” conté orientacions a l’hora d’adquirir mercaderies, serveis i obres, perquè aquestes compres tinguen, durant el seu cicle de vida, un impacte mediambiental reduït, en comparació amb l’adquisició d’altres mercaderies, serveis i obres amb la mateixa funció primària.

Amb la “Guia de Compra Verda” l’Ajuntament d’Elx integra aspectes socials i mediambientals en l’organització de recursos i en la prestació de serveis a la ciutadania.

Utilitzar criteris de sostenibilitat en les compres locals fomenta l’economia verda, la protecció del medi ambient i la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Amb la “Guia de Compra Verda” es vol impulsar la producció i el consum sostenible a Elx, I contribuir d’aquesta manera a aconseguir les metes de l’Objectiu 12 dels de Desenvolupament Sostenible fixats per l’ONU.

La “Guia de Compra Verda” es refereix a diverses categories de productes com el paper, els equips informàtics, el mobiliari d’oficina, la neteja d’edificis, el material d’oficina o el d’il·luminació.

La informació s’agrupa en fitxes en què s’arrepleguen aspectes generals sobre els productes, bones pràctiques operatives, aspectes ambientals i tècnics a tindre en compte, certificacions ambientals, anàlisi del mercat quant a l’oferta disponible i criteris ambientals en l’àmbit de la contractació.

Aquesta guia és el resultat del treball dut a terme per la Universitat Miguel Hernández d’Elx amb l’Ajuntament d’Elx.

Guía de Compra Verda.