INDÚSTRIA 4.0

La indústria ha constituït un sector clau per al desenvolupament econòmic d’Elx. L’expansió de l’activitat industrial ha sigut bàsica per a la creació d’empreses i ocupació, la capacitat exportadora, l’ impuls de la creativitat i innovació, el creixement demogràfic i urbà, etc.

La potent indústria il·licitana, en especial la vinculada amb el sector del calçat i components, ha d’assumir el repte de la transformació digital, per a afrontar amb èxit la denominada quarta revolució industrial.

La primera revolució industrial recolzada en la introducció de sistemes de producció amb tracció hidràulica i de vapor, no va tindre una gran incidència en l’economia il·licitana pel baix nivell d’implantació del sector industrial.

El procés d’industrialització d’Elx es va beneficiar de la segona revolució industrial, caracteritzada per la introducció en el procés productiu de la cadena de muntatge, el concepte de producció de béns a gran escala, la divisió del treball i l’especialització de la mà d’obra i l’ús energètic de l’electricitat i els combustibles fòssils.

Algunes empreses il·licitanes han emprés la tercera revolució industrial, incorporant la microelectrònica i les tecnologies de la informació per a automatitzar la producció.

La quarta revolució industrial, la indústria 4.0, es fonamenta en les tecnologies digitals i emergents, els sistemes interconnectats en tot el procés productiu i la intel·ligència artificial.

Elx vol estar a l’avantguarda de la quarta revolució industrial, per a potenciar el seu posicionament i lideratge com una economia de base industrial.

La digitalització de la indústria és un aspecte fonamental d’una transformació més àmplia de l’economia que inclou la robotització, les ciències dels materials i els nous processos de producció, i que es denomina Indústria 4.0.

El progrés de les tecnologies digitals, en combinació amb altres tecnologies facilitadores clau, està canviant la forma de dissenyar, produir, comercialitzar i generar valor a partir de productes i serveis relacionats.

Les empreses il·licitanes han d’introduir la convergència de l’automatització dels processos industrials i les Tecnologies de la Informació, amb la finalitat de millorar les operacions internes (automatització, flexibilitat, velocitat i productivitat), reduir costos, augmentar la qualitat dels productes i oferir nous serveis.

Les empreses il·licitanes han de desenvolupar la seua pròpia estratègia digital, afectant els materials, els processos, els productes i els serveis industrials.

Els avanços en tecnologies estan transformant els productes, els processos i els models de negoci en tots els sectors i, en últim terme, creant nous patrons industrials a mesura que canvien les cadenes del valor a nivell global.

La nova Indústria 4.0 es fonamenta en la implementació d’una sèrie de tecnologies que es troben actualment cada vegada més desenvolupades, entre les que destaquen:

 • La fabricació flexible (les màquines s’adapten a la producció, no al contrari).
 • La capacitat de capturar, administrar i processar una gran quantitat de dades en un temps raonable (Big Data).
 • La robotització i automatització de processos.
 • L’internet de les coses.
 • La comunicació M2M, intercanviant informació en format de dades entre equips remots.
 • L’aprenentatge automàtic (Machine Learning).
 • La sensorització d’equips.
 • L’hiperconnectivitat que fa estar permanentment connectat a través de diversos sistemes i entorns digitals.
 • La realitat virtual i augmentada.
 • Els sistemes ciberfísics, a través de dispositius que integren capacitats de computació, emmagatzemament i comunicació per a controlar i interactuar amb un procés físic.
 • La fabricació digital (impressió 3D).
 • La computació en el núvol permet tindre tots els nostres arxius i informació en internet (Cloud Computing).
 • La ciberseguretat per a la protecció de tota la infraestructura computacional i tecnològica.

La indústria il•licitana s’enfronta al repte d’aprofitar aquestes oportunitats digitals de forma plena i amb rapidesa. Es tracta d’una condició essencial per a garantir la competitivitat a mitjà i llarg termini, amb implicacions per al benestar general.

La indústria il·licitana està obligada a implantar les tecnologies 4.0 per a ser competitiva.

La indústria il·licitana ha d’invertir en la incorporació de capacitats i tecnologies emergents en nous i millors productes, sistemes i processos, la integració de materials avançats, l’eficiència i sostenibilitat dels recursos empleats, i la prestació de servicis d’alt valor afegit a proveïdors i clients.

Per al model econòmic il·licità és essencial millorar els sistemes de transferència de les tecnologies emergents, sent necessari per a això afavorir les relacions i contactes entre centres tecnològics i d’investigació, universitats, empreses, administracions públiques implicades, i dirigents i agents locals. En aquesta línia d’actuació, l’Ajuntament d’Elx, com a promotor, i PIMESA, com a empresa gestora, posaran en marxa el projecte Elx Campus Tecnològic.

L’Ajuntament d’Elx afavorirà la creació d’un entorn urbà que facilite l’emprenedoria i la innovació, estant compromés en el suport a les iniciatives empresarials, eliminant tot tipus de traves burocràtiques per al seu desenvolupament i dissenyant polítiques municipals que permeten al sector productiu prosperar i créixer.