INFRAESTRUCTURA VERDA

La Infraestructura Verda d’Elx és un ric i divers sistema territorial que inclou els espais amb valors ambientals, paisatgístics i patrimonials, així com les seues connexions, que resulten necessaris per a mantindre els processos ecològics bàsics del municipi il·licità, a fi de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i orientar els futurs desenvolupaments urbans i territorials.

La Infraestructura Verda ve definida en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

La Infraestructura Verda d’Elx conté espais i elements que exerceixen una funció ambiental i territorial.

Espais Verds

La Infraestructura Verda d’Elx inclou espais que estan protegits per una regulació específica i aquells altres que no posseeixen aquesta protecció:

 • Els àmbits i llocs de més rellevant valor ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic.
 • Les àrees crítiques del territori, la transformació de les quals implica riscos o costos ambientals per a la comunitat.
 • L’entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen en relació tots els elements anteriors.
 • Els espais lliures i les zones verdes públiques més rellevants en els sòls urbans i urbanitzables, així com els itineraris que permeten la seua connexió.

El Camp d’Elx posseeix importants recursos mediambientals i paisatgístics que cal preservar, protegir i mantindre.

Infraestructura Verda d´Elx

Els espais que integren la Infraestructura Verda d’Elx són els següents:

 • El Palmerar d’Elx reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.
 • El Parc Natural del Fondo (Lloc d’Importància Comunitària -LIC-, Zona d’Especial Protecció per a les Aus -ZEPA- i lloc Ramsar).
 • El Parc Natural de les Salines de Santa Pola (LIC, ZEPA i lloc Ramsar).
 • El Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany (LIC Tabarca i ZEPA).
 • La platja i les dunes del Carabassí (LIC Tabarca).
 • Els Carrisars (ZEPA el Fondó d’Elx i Crevillent).
 • El front litoral de la Marina, El Pinet i El Rebollo (LIC Dunes de Guardamar).
 • El saladar d’Aigua Amarga.
 • El Pantà d’Elx (Embassament d’Elx).
 • El riu Vinalopó.
 • Les serres i muntanyes del terme municipal.

El litoral il·licità és un espai amb un elevat valor ambiental i territorial, en el que hi ha nuclis urbans importants que donen una notable singularitat a Elx.

L’Ajuntament d’Elx per a millorar i potenciar la Infraestructura Verda d’Elx tindrà en compte els principis directors establits en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

La política local en matèria d’Infraestructura Verda se centrarà en les següents línies d’actuació:

 • La protecció del patrimoni natural.
 • El desenvolupament de la política de paisatge.
 • La planificació i gestió del sistema territorial del patrimoni cultural il·licità.
 • La gestió de l’ús públic de la Infraestructura Verda d’Elx.
 • La planificació i gestió dels recursos hídrics.
 • La planificació i gestió dels riscos naturals i induïts.

El Clot de Galvany és un exemple paradigmàtic de la conservació i protecció de les zones humides a Elx.

Amb la possibilitat que el nou context normatiu brinda d’incorporar terrenys de titularitat privada a la zona protegida com “Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany”, es busca estendre aquesta salvaguarda a 342,69 noves hectàrees que constitueixen una mateixa realitat ambiental i funcional, per a poder incloure espais tan emblemàtics com són El Fondet de la Senieta, els saladars i les llomes dels Bassars o la tolla dels Bassars.

En 2005 es va declarar el Clot de Galvany “Paratge Natural Municipal”, amb una superfície protegida de 366,31 hectàrees.

La protecció com a “Paratge Natural Municipal” del Clot de Galvany possibilita:

 • La conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals del municipi.
 • La valoració i l’ús sostenible de l’espai protegit, contribuint amb això al desenvolupament sostenible del municipi, en termes econòmics, socials, ambientals i culturals, d’acord amb l’Agenda 21 Local i els principis que inspiren ELX2030.
 • L’ús públic de l’entorn, compatible amb els objectius de conservació en matèria de gaudi ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.