Insostenible, camí cap a la sostenibilitat

S’exhibeix a la biblioteca Pere Ibarra una exposició al voltant de l’Objectiu 12 de Desenvolupament Sostenible: Producció i Consum Responsables.

L’ONU considera que aconseguir el creixement econòmic i un desenvolupament sostenible requereix que, de manera urgent, es reduïsca la petjada ecològica mitjançant un canvi en els modes de producció i en la tendència de consum de béns i recursos. L’agricultura és el principal consumidor d’aigua al món i el reg suposa quasi el 70 per cent de tota l’aigua dolça disponible per al consum humà.

La gestió eficient dels recursos naturals i la forma com s’eliminen els residus tòxics i contaminants són crucials per a aconseguir aquest objectiu. També és important instar la indústria, les empreses i els consumidors a reciclar i reduir els residus. Tanmateix, és important donar suport als països en desenvolupament en el seu avanç cap a tendències de consum sostenible per a 2030.

El consum d’una gran proporció de la població mundial és insuficient per a satisfer inclús les seues necessitats bàsiques.

En aquest context és important reduir a la meitat els desperdicis per capita d’aliments en el món, tant per part dels comerços minoristes com dels consumidors, per a crear cadenes de producció i subministrament més eficients. Això pot coadjuvar a la seguretat alimentària i desembocar en una economia que faça un ús dels recursos més eficient.

“In-sostenible, camí cap a la sostenibilitat” familiaritza la ciutadania amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU i, particularment, amb la producció i el consum responsables.

La mostra busca conscienciar sobre la peremptòria necessitat de canvi dels models de consum i posa en relleu l’Agenda 2030 com una agenda de desenvolupament urbà, sostenible i humà.

Completen “In-sostenible, camí cap a la sostenibilitat” visites guiades i activitats didàctiques que propicien un acostament diferent de la manera d’entendre el desenvolupament sostenible, i fan partícips els escolars d’aquest nou paradigma, de manera que poden analitzar allò que no funciona en l’actual model de consum.

L’organització va a càrrec del Fons Valencià per la Solidaritat, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx, i està cofinançada per la Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana.