Jornada sobre Autoconsum Fotovoltaic. Actualitat i futur

L’Ajuntament d’Elx, amb la col·laboració de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA), l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), així com d’altres entitats i empreses, ha organitza la jornada informativa “Autoconsum Fotovoltaic. Actualitat i futur”.

Aquesta Jornada es contextualitza en relació amb el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible d’Elx i el Pla Estratègic ELX2030, que promou l’Ajuntament d’Elx.

Elx està embolicada en el projecte de la Capitalitat Verda Europea i això comporta que el municipi il·licità haja de realitzar un canvi en el model energètic tant a nivell públic com a nivell privat.

L’autoconsum fotovoltaic és un sistema mitjançant el qual tota l’energia solar produïda a través de panells solars és utilitzada per al consum propi. Les instal·lacions d’autoconsum poden estar aïllades o connectades a la xarxa de distribució elèctrica.

L’autoconsum elèctric permet obtindre energia solar a partir de plaques solars que transformen aquesta energia en electricitat per al consum en habitatges o empreses.

En l’actualitat, estem en un moment òptim per a apostar per l’autoconsum fotovoltaic ja que d’aquesta manera aconseguirem una ciutat més verda i les empreses il·licitanes trobaran un nou sector en el qual realitzar inversions, innovació, recerca i desenvolupament.

Segons dades oferides per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), la inversió en autoconsum fotovoltaic suposa un estalvi de fins al 20% de la despesa energètica de qualsevol empresa. Elx com a municipi amb un gran component industrial ha de treballar per a transformar aqueix consum elèctric en energia neta.

La Jornada ha servit com a promoció del nou sistema de generació energètic, alhora que per a debatre entre els diferents agents implicats i per a recollir i donar resposta a les qüestions per a aconseguir el màxim desenvolupament d’aquest sector.

És fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic descarbonizar l’economia, promoure l’abandó dels combustibles fòssils i electrificar la demanda energètica mitjançant la generació de fonts netes.