L'Ajuntament d’Elx col·labora amb la Comunitat de Llauradors i Ramaders d'Elx

El Camp d’Elx és un important valor en l’estructura de l’economia local i de les seues singulars perspectives de creixement futur.

Un objectiu estratègic d’ELX2030 és el desenvolupament del sector agrari, particularment per mitjà del suport a les accions de promoció dels seus productes i de l’activitat agrària, i de la difusió i promoció turística del Camp d’Elx.

Entre les accions de suport als agricultors i al sector agrari local destaca la col·laboració amb la Comunitat de Llauradors i Ramaders d’Elx.

Per mitjà d’un acord subscrit amb l’Ajuntament d’Elx es dóna suport a la realització d’algunes de les activitats que du a terme la Comunitat de Llauradors i Ramaders.

  • La participació en la Fireta del Camp d´Elx, un certamen popular l’objectiu del qual és fer visible i pròxim el món rural, donar a conéixer les immenses possibilitats en gastronomia, emprenedoria, turisme, agricultura, i visibilitzar la qualitat de vida que ofereix el Camp d’Elx.
  • La celebració d’una jornada promocional del dàtil, en la qual es du a terme el tall simbòlic del primer ramàs de dàtils, donant així iniciada la seua campanya de recol·lecció.
  • La realització de cursos de manipulació de plaguicides.
  • L’entrega del premi “Antonio Valero”, que guardona els agricultors que han dedicat tota la seua vida al camp.
  • Les activitats de promoció i potenciació de l’agricultura il·licitana.
  • Les pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles.