En marxa pràcticament el total dels trams per al desdoblament de la CV-865 d'Elx a Santa Pola

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que ja està en marxa “quasi el total” de trams per al desdoblament de la CV-865 d’Elx a Santa Pola, per un import d’11 milions d’euros, que, a més de millorar la connectivitat, “reduirà emissions, millorarà la seguretat viària i l’accés al transport públic i oferirà alternatives per a una mobilitat més sostenible”.

El titular d’Obres Públiques s’ha reunit a Elx amb l’alcalde, Carlos González, i posteriorment ha visitat les obres de la Conselleria per al desdoblament del tram Valverde-Vereda de les Cendres de la CV-865 Elx-Santa Pola, que compten amb una inversió de 2,5 milions d’euros i un termini d’execució de dotze mesos.

L’ampliació de la CV-865 al terme municipal d’Elx té una inversió d’11 milions d’euros i s’ha concebut en trams successius, que estaran tots licitats en aquesta legislatura.

El desdoblament de la CV-865 al seu pas pel terme municipal d’Elx, a efectes operatius, s’ha concebut en trams successius que estaran licitats en aquesta legislatura.

Quant a les obres es tracta d’una actuació adequada al moment que vivim, amb quatre elements fonamentals: l’augment de la capacitat en duplicar la calçada; s’estableix un carril de ciclovianants molt important perquè la mobilitat no es base només en el vehicle privat, sinó que hi haja una alternativa fàcil i segura; la millora de la seguretat viària, i, finalment, l’accessibilitat al transport públic.

Per al conseller, aquestes obres “confirmen el compromís de la Generalitat amb l’Ajuntament d’Elx per a millorar les infraestructures amb una mirada de futur. Ja no es fan carreteres que són només asfalt, sinó que es fan pensant en la seguretat viària, en la combinació del transport públic i una via de ciclovianants i en la capacitat d’una connexió vital com és aquesta que uneix Elx amb Santa Pola”.

Amb aquestes obres es duplica la calçada, es reordenen les interseccions i els accessos existents i es dota la carretera d’unes característiques de via parc. Així mateix, es redueix la velocitat i es calma el trànsit; augmenta la capacitat de la via; disminueixen els temps de recorregut entre Elx i Santa Pola, i s’elimina el punt problemàtic de la rotonda partida del PK 8+050, així com tots els girs a l’esquerra en els accessos situats al llarg del tram.

A més, es crearan itineraris segurs per als ciclistes i els vianants; es millorarà la permeabilitat transversal de la carretera per al trànsit dels vianants, i l’accessibilitat al transport públic, amb suficients parades bus dotades de passos per als vianants en la proximitat de les glorietes.

L’actuació actual preveu el desdoblament de la calçada existent, que passarà a tindre dues calçades de dos carrils cada una, separades per una mitjana d’1,20 metres d’amplària. Per a vianants i ciclistes, s’ha previst la substitució dels carrils bici actuals per una vorera de 2,50 metres d’amplària en el marge dret i un carril mixt de bicicletes i vianants de 3,50 metres en el marge esquerre, que dona continuïtat al que ja s’ha executat.

La CV-865 forma part de la Xarxa de Carreteres Autonòmiques de la Generalitat i enllaça els municipis d’Elx i Santa Pola. El tram que és objecte d’aquesta actuació té una gran intensitat de trànsit que augmenta considerablement en època estival, ja que dona accés a les platges de Santa Pola.