Les palmeres il·licitanes i l'economia circular en el logo d'ELX2030

En el transcurs de la reunió del Comité de Direcció del Pla Estratègic ELX2030 es va donar a conéixer la imatge identificativa del projecte. Un logotip creat amb recursos propis pel personal de l’Oficina Tècnica i el Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Elx, en el que s’han representat els elements identificatius de la ciutat d’una forma senzilla i fàcil d’identificar.

“ELX2030, la ciutat verda” és el claim que junt amb el logotip identifica el Pla Estratègic d’Elx.

Per al disseny de la imatge s’ha utilitzat el color verd de les palmeres il·licitanes, el cercle de Möbius que representa el cicle del reciclatge així com l’economia circular i una tipografia potent amb què s’escriu el nom de la ciutat. Les xifres 2030, que en dos tonalitats distintes signifiquen el curt i el llarg termini, fixant els anys 2020 i 2030 en la ment de la ciutadania com a dates importants en què complir els objectius d’aquest pla.

Tenint en compte l’objectiu de presentar en el llarg termini la candidatura de la ciutat al guardó “Capital Verda Europea”, s’ha definit com a eslògan: “La ciutat verda”. Aquest claim, que apareixerà sempre acompanyat del logotip, emfatitza el fet de que no és una ciutat verda més, si no que es vol que siga candidata a un reconeixement internacional. La utilització de l’article determinant “La” expressa així una afirmació, no un desig.