PARTICIPA

L’Ajuntament d’Elx està compromés en el desenvolupament d’una forma de governabilitat que permeta complir amb un principi general reconegut per les NACIONS UNIDES en la Declaració de Vancouver (1976) , per a implantar polítiques orientades a solucionar els problemes urbans: “totes les persones tenen el dret i el deure de participar, individual i col·lectivament, en l’elaboració i aplicació de les polítiques i programes dels seus assentaments humans” (i que afecten les seues vides). Aquest dret es considera primordial per a la dignitat humana.

Quan les noves tecnologies s’orienten a la participació ciutadana els municipis es fan més democràtics i apoderen a la gent.

L’Ajuntament d’Elx vol reforçar les possibilitats de participació i d’incidència de la ciutadania en el govern local.

La governabilitat del municipi il·licità exigeix desenvolupar polítiques que aposten amb rotunditat per impulsar la societat civil, a partir del coneixement i atenció de les necessitats i demandes de la ciutadania, buscant la participació i el compromís de les persones en la construcció d’un projecte per a Elx, desitjat i compartit.

Des d’ELX2030 es afavorirá la participació ciutadana perquè qualsevol persona interessada puga aportar opinions i propostes, en qualsevol de les fases del procés d’elaboració, implementació i seguiment del Pla Estratègic.

A través del correu electrònic info@elx2030.es, la ciutadania a títol personal, els agents locals o qualsevol entitat pública o privada d’Elx podran presentar les seues opinions, idees, iniciatives, propostes i projectes per a recolzar el procés de transformació de l’actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi il·licità, en un altre més verd, ecoinnovador, creatiu i digital.