Patrimoni arbori monumental d'Elx

Formen part del patrimoni verd d’Elx els arbres que, pel seu excepcional port, s’inclouen en el “Catàleg d’Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana”.

En l’actual Catàleg de la Conselleria (de data 10 d’octubre de 2016) hi ha inclosos sis exemplars únics: una araucària (Araucària heterophylla -Salisbury- Franco), una garrofera (Ceratonia siliqua L.), un eucaliptus (Eucalyptus globulus Labill), una palmera datilera (Phoenix dactylifera L) i dos oms (Ulmus minor Mill).

Són arbres de propietat privada preservats al llarg de centenars d’anys, amb dimensions inhabituals per a la seua espècie gràcies a l’atenció que se’ls ha donat.

El “Catàleg d’Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana”, és un instrument que es contempla en la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, per a garantir la protecció, conservació, difusió, foment, investigació i acreixement del patrimoni arbori valencià.

En el Catàleg estan inclosos exemplars de qualsevol espècie arbòria existent en la Comunitat Valenciana que igualen o superen els 350 anys d’edat, els 30 metres d’altura, els 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura de 1,30 m de la base o els 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el pla horitzontal.

Assegurar la conservació dels arbres singulars i monumentals en el nostre territori té una importància crucial per al futur. Contribueix a:

  • Detindre i evitar la degradació i desaparició del nostre patrimoni arbori.
  • Fomentar el desenvolupament sostenible del lloc on es troba l’exemplar.
  • Preservar el valor històric, cultural, científic i de recreació del patrimoni arbori.
  • Aconseguir l’Objectiu 15 de Desenvolupament Sostenible: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i detindre la pèrdua de biodiversitat.