Pla Centre

El “Pla Centre” és el projecte municipal de revitalització del Centre Històric d’Elx.

El pla de l’Ajuntament d’Elx inclou propostes de les associacions de comerciants ACCE i ACYSE, les associacions veïnals dels carrers Àngel, Alfons XII i del barri del Raval, l’Associació de placers del Mercat Central i els grups polítics municipals.

El “Pla Centre” és un projecte integral d’actuació urbana l’objectiu del qual és contribuir a revitalitzar el centre històric i comercial d’Elx.

El projecte, que està recolzat per un ampli consens, busca la transformació del centre d’Elx en un espai modern i amigable, fonamentat en la mobilitat sostenible i la mitigació de la contaminació de l’aire i acústica.

El Pla inclou accions immediates i a mitjà termini que s’espera que impacten positivament en la revitalització comercial de l’àrea.

D’una banda, la conversió en zona de vianants de carrers, més enllà de la plaça de Baix i la Corredora, si bé lligada a les actuacions relacionades amb el projecte del Mercat Central. Així, en el nord fins a Les Eres de Santa Llúcia i cap al carrer Sant Miquel al sud de La Corredora. D’altra banda, destaca la reestructuració de les línies d’autobús en els carrers Vicent Blasco Ibáñez, avinguda de La Llibertat i el carrer Àngel. A més a més, s’incrementarà la seguretat viària en els carrers Alfons XII, Juan Ramón Jiménez i Àngel i s’adoptaran mesures de control i gestió del trànsit en aquestes zones.

Finalment, es preveu una senyalització dinàmica de l’oferta d’aparcaments en rotació i un increment d’un miler de places d’estacionament, amb la creació de dos pàrquings públics en Candalix i en el carrer José María Buck.