Pla d’Arborat d’Elx

Com a part de l’Estratègia municipal de Biodiversitat, Elx es dota d’un “Pla d’Arborat” que permetrà una gestió innovadora i sostenible d’aquest element de la nostra infraestructura verda.

L’arborat urbà connecta l’entorn construït amb l’entorn natural i fa de les ciutats llocs més habitables.

El “Pla d’Arborat d’Elx” té com a punt de partida previ un treball de camp on s’han anant quantificant i catalogant els exemplars existents.

Un dels objectius que es persegueixen amb el “Pla d’Arborat d’Elx” es que carrers i places tinguen espècies arbòries adaptades a les condiciones del clima mediterrani.

D’una banda, per mitjà d’una progressiva substitució d’exemplars més propis d’altres latituds, que no s’adapten bé a la calor extrema, la escassetat d’aigua o l’elevada humitat, per arbres mediterranis.
D’altra banda, trasplantant a emplaçaments més apropiats aquells arbres les arrels dels quals trenquen escocells i voreres, generant riscos d’accidents al caminar; que necessiten de treballs de poda constant; o que produeixen al·lèrgies a gran part de la població.

L’arborat urbà millora el clima, mitiga la contaminació del transit, augmenta l’atractiu turístic d’un lloc i, sobre tot, beneficia la salut i el benestar de quins viuen o passegen per a prop.