Pla de Xoc per a l'Ocupació Jove 2019-2021

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha aprovat un Pla de Xoc per a l’Ocupació Jove per al període comprés entre els anys 2019 i 2021.

Els objectius d’aquest Pla són:

 1. Establir un marc laboral de qualitat en l’ocupació i la dignitat en el treball.
 2. Fer protagonistes a les persones joves del seu procés d’inserció laboral i qualificació.
 3. Incrementar la qualificació i la inserció laboral a les persones joves dotant-los de més competències professionals, superant la bretxa tecnològica i la segregació, tant en la selecció d’itineraris formatius com en el mercat laboral.
 4. Afavorir el desenvolupament d’un nou model econòmic basat en la sostenibilitat social, la productivitat i el valor afegit.
 5. Prestar una atenció adequada i individualitzada dotant els Serveis Públics d’Ocupació dels mitjans i recursos.
 6. Eliminar la segregació horitzontal i la bretxa salarial de gènere per a la qual cosa és necessari desenvolupar una formació específica en igualtat d’oportunitats entre dones i homes per a eliminar biaixos de gènere.
 7. Combatre l’efecte desànim de les persones joves que no busquen ocupació perquè creuen que no la trobaran.
 8. Es prestarà especial atenció a col·lectius especialment vulnerables (migrants, aturats llarga duració, abandonament escolar, persones amb discapacitat, etc.).

Les mesures incloses en aquest Pla de Xoc per a l’Ocupació Jove entronquen amb l’Objectiu 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (Treball Decent i Creixement Econòmic).

El Pla engloba 50 mesures, dividides en sis eixos:

 • Eix 1. Orientació .
 • Eix 2. Formació.
 • Eix 3. Oportunitats d’ocupació.
 • Eix 4. Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació.
 • Eix 5. Emprenedoria.
 • Eix 6. Millora del marc institucional.

Resolució de 7 de desembre de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Xoc per a l’Ocupació Jove 2019-2021