Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020

El “Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020” aprovat pel Govern té com a objectiu crear ocupació de qualitat i combatre la precarietat laboral d’Espanya.

Inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) per a lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d’abús.

Aquestes mesures s’articulen davant de les precàries condicions de treball, la imposició de jornades superiors a les legals als treballadors i les treballadores a temps parcial o a temps complet, l’impagament o abonament inferior a allò que s’ha degut, sense reflectir-ho en la nòmina i, per tant, en frau fiscal i a la Seguretat Social, l’ús abusiu i fraudulent de contractes temporals per a realitzar activitats que són permanents, o la derivació d’activitats realment laborals cap a la falsa condició de treballador autònom o de becari.

El “Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020” persegueix recuperar drets laborals i millorar la qualitat de l’ocupació i de les condicions de treball.

Un altre objectiu del pla és garantir la competència lleial entre empreses en el mercat de treball, per això es dirigeix contra aquelles que incompleixen la normativa laboral i de Seguretat Social vigent, atés que el frau és econòmicament insostenible i socialment injust i provoca una minva en la competitivitat i productivitat de l’economia espanyola, atacant igualment els drets fonamentals o bàsics de les persones treballadores.

El “Pla Director per un Treball Digne” centrarà la seua atenció en les empreses que incompleixen les seues obligacions laborals i de Seguretat Social.

Els 9 àmbits d’actuació de les mesures operatives són:

  • Lluitar contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals.
  • Lluitar contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornades i hores extraordinàries no pagades ni compensadess.
  • Mesures per a corregir els incompliments en matèria salarial i els derivats de l’externalització d’activitats.
  • Protecció de drets fonamentals i promoció de la igualtat.
  • Reforç de la lluita contra l’economia irregular.
  • Afrontar les noves modalitats de prestació de treball.
  • Regularitzar la situació dels treballadors i treballadores que es troben davall la figura de “Fals becari”.
  • Reforçar les actuacions per a reduir l’accidentalitat i morbiditat laboral.
  • Garantir els drets sindicals per lluitar contra la precarietat laboral.

Puede consultar el texto completo del Plan en este enlace: Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020.