El Pla Edificant dedica 200.000 € a noves dotacions per a l’IES Montserrat Roig

L’IES Montserrat Roig compta amb noves aules amb les quals millorar l’ensenyament que ofereix en els cicles de Formació Professional de Cuina i Jardineria. Aquest projecte del Pla Edificant, en el qual han invertit uns 200.000 euros, és la cinquena obra després de les ja realitzades del citat Pla: L’ampliació del CEIP Els Garrofers, el menjador del CEIP Jaume Balmes, i la creació de nous aularis en els col·legis de la Gàl·lia i La Vallverda.

Aquesta iniciativa està relacionada amb diversos dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: objectiu 4: Educació de qualitat, objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic, i objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles.

Els treballs en l’IES Montserrat Roig han consistit en l’ampliació del centre, en uns 300 metres quadrats, que ha possibilitat la construcció d’una nova cantina oberta a l’exterior que dona servei als prop de mil estudiants del centre i al professorat. Juntament amb això s’han creat dues noves aules d’FP bàsica, una de Cuina i una altra de Jardineria. A més, s’ha aprofitat la intervenció en l’institut públic per a millorar la urbanització de l’entorn, i crear nous banys i vestuaris.

L’Ajuntament d’Elx estima que les obres educatives del Pla Edificant generaran un miler d’ocupacions durant els pròxims anys, per la qual cosa contribuirà a impulsar l’activitat econòmica i l’ús del municipi.