PLA

Elx2030 és un instrument de gestió estratègic dels actors locals que està orientat a l’acció per a transformar i modernitzar el model de desenvolupament del municipi il·licità.

Gestió urbana estratègica

L’Ajuntament d’Elx i els principals agents socials i econòmics representats en el Consell Social de la Ciutat, estan implicats en el disseny i aplicació d’una nova estratègia de desenvolupament local per al període 2020-2030.

L’Estratègia ELX2030 es fonamenta en el procés de planificació i gestió urbana estratègica que es desenvolupa en el municipi il·licità des de l’any 1996, donant continuïtat a aquest.

ELX2030 és una estratègia de desenvolupament local que es proposa com a objectiu principal la transformació i modernització de l’actual model ambiental, social i econòmic del municipi il·licità, perquè siga més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital; propiciant, a més amb això, la preparació i presentació d’una candidatura solvent al Premi Capital Verd Europea.

Desenvolupament urbà sostenible i integrat

L’Estratègia ELX2030 és un model de desenvolupament urbà sostenible i integrat del municipi il·licità que es proposa conciliar les necessitats a curt termini amb els resultats desitjats a mitjà i llarg termini per la ciutadania.

A partir dels problemes, febleses i desequilibris detectats i de les principals necessitats i demandes ciutadanes; i, tenint en compte els recursos, infraestructures, equipaments i serveis urbans locals, es pretén afrontar els principals reptes d’Elx a mitjà i llarg termini.

Es tracta de mobilitzar la intel·ligència i creativitat ciutadana per a crear noves oportunitats de desenvolupament sostenible, benestar social i creixement econòmic, contribuint a aconseguir que Elx siga un municipi inclusiu, segur, resilient i sostenible.

L’Ajuntament d’Elx és conscient que la ciutadania precisa respostes a les seues necessitats i demandes, des de la proximitat i l’acció del govern local.

Instrument de governança

La gestió estratègica és un instrument de governança que es proposa que els diferents actors, públics i privats, que intervenen en l’àmbit del municipi il·licità a títol individual o col·lectiu, apliquen un procés amb una seqüència d’activitats determinada que els permeta, en relació amb el model de desenvolupament d’Elx:

  • Conéixer els seus recursos singulars i els seus atributs i valors característics.
  • Ser conscients de les necessitats i demandes de la ciutadania.
  • Tindre en compte les capacitats urbanes.
  • Reflexionar sobre la seua realitat present i el seu futur.
  • Mobilitzar la creativitat ciutadana.
  • Establir una visió de futur compartida que siga una meta il·lusionant.
  • Decidir les línies d’actuació a executar per a implementar les accions operatives necessàries.
  • Revisar els resultats obtinguts quant a la materialització efectiva del propòsit estratègic desitjat.

Fonamentació estratègica

Un dels fonaments d’ELX2030 són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una iniciativa impulsada per l’Assemblea General de les Nacions Unides que el 25 de setembre de 2015 va aprovar el document titulat “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un pla d’acció entorn d’una sèrie d’esferes d’importància crítica per a la humanitat: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.

Els ODS conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: ambiental, social i econòmica. Els 17 Objectius no són jurídicament obligatoris, però els governs, inclosos els locals, els poden adoptar com a propis per al seu assoliment en l’àmbit de les seues competències pròpies.

Les polítiques i actuacions dels actors locals, inclosa la ciutadania, són essencials per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seua materialització en el municipi il·licità.