Es presenta el projecte de rehabilitació del Barri Porfirio Pascual al Consell Social d’Elx

El Consell Social de la ciutat d’Elx, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juny de 2022, va ser informat de la sol·licitud d’inclusió del projecte de rehabilitació del Barri Porfirio Pascual en el Programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (2021-2026) convocat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

El Gerent de PIMESA va explicar els detalls del projecte, el context urbà i la situació socioeconòmica i demogràfica del barri, les intervencions de rehabilitació i reurbanització de l’entorn urbà propostes, el pressupost de la intervenció o les aportacions a realitzar per les diferents parteixes intervinents, entre altres circumstàncies.

Les persones integrants del Consell Social d’Elx, constituït com a òrgan consultiu i d’opinió en matèria socioeconòmica de la ciutat, després d’un interessant debat i aportacions, van manifestar el seu complet suport al projecte realitzat per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA.