Presentació del disseny del quart edifici de Sant Antón

L’alcalde d’Elx, Carlos González, i la regidora d’Urbanisme i vicepresidenta de PIMESA, Ana Arabid, han presentat el disseny del qual serà el quart bloc de la primera fase de regeneració del barri Sant Antón.

L’Estudi Previ per a la construcció del quart edifici va ser aprovat en l’última sessió celebrada del Consell d’Administració de PIMESA dilluns passat i ha sigut redactat per l’estudi d’arquitectura il·licità GEA ARQUITECTOS.

L’actuació que s’està duent a terme en el Barri de Sant Antón, és una de les iniciatives de regeneració urbana més rellevants, ambicioses i de major abast urbanístic i social de quantes s’estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana i en el conjunt d’Espanya, amb una gran repercussió d’ordre social que no sols afecta a la reconstrucció d’un barri de 15 edificis i de més de mil habitatges, sinó que tindrà un impacte directe sobre més de mil famílies, sobre entre 3.500 o 4.000 persones.

L’edifici projectat, que comptarà com els anteriors amb mesures per a fomentar l’eficiència energètica, constarà de 9 plantes i estarà integrat per 54 habitatges (36 de tres dormitoris i 18 de dos dormitoris), 2 locals comercials i dos plantes soterrani amb 41 places de garatge.

El bloc, de disseny singular, es localitza al carrer Bisbe Cubero cantonada amb el carrer Francesc Cantó, amb façana a la rotonda que dóna accés a la carretera Elx – Santa Pola (CV-865) i al barri de Travalón, a la dreta del tercer edifici que ara està en construcció.

Els habitatges d’aquest nou edifici es destinaran al reallotjament de les 40 famílies propietàries i titulars de drets de domini incloses en l’actual Bloc 6, quedant pendent determinar entre els altres blocs inclosos en la Fase II del PRIM (Blocs 7, 8, 9 i 10) l’assignació dels habitatges restants.

Aquesta actuació en Sant Antón és una de les iniciatives de regeneració urbana més rellevants, ambicioses i de major abast urbanístic i social de quantes s’estan donant a Espanya.

Una vegada aprovat l’Estudi Previ, GEA ARQUITECTOS haurà de presentar a PIMESA en un termini màxim de 40 dies naturals, el Projecte Bàsic, el Projecte d’Instal·lació i Funcionament del Garatge, l’Estudi de Gestió de Residus i l’Estudi de Seguretat i Salut de l’actuació, la qual cosa permetrà la licitació de l’obra durant 2020.

Edificio 4 Barrio San Antón
Edificio 4 Barrio San Antón
Edificio 4 Barrio San Antón
Edificio 4 Barrio San Antón
navigate_before
navigate_next