Presentació de l'Estratègia de Desenvolupament de l'Activitat Comercial Minorista d'Elx

Antonio Martínez, director d’ELX2030, ha presentat al Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx el document “Estratègia de Desenvolupament de l’Activitat Comercial Minorista d’Elx (EDACOM ELX)”

Aquest document, elaborat amb la col·laboració de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial d’Elx (AFIC ELX), serveix per a proposar les línies de treball necessàries perquè el model comercial il·licità siga capaç d’adaptar-se als canvis, es transforme i modernitze per a evitar les amenaces i aprofitar les oportunitats que s’estan creant, assumint la visió estratègica definida en el projecte ELX2030: Un comerç sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.

L’objectiu principal de la EDACOM ELX és transformar, modernitzar i dinamitzar l’activitat comercial minorista d’Elx.

La manera d’aconseguir-ho passa per resoldre els principals problemes que caracteritzen a l’activitat comercial detallista del municipi il·licità, afrontar amb èxit els principals reptes i desafiaments sectorials superant les amenaces que es manifesten i aprofitant les oportunitats que sorgisquen i aconseguir que la visió de futur definida es materialitze en la pràctica l’abans possible.

Per a això resulta essencial tindre en compte els recursos locals disponibles (infraestructures, equipaments, serveis i activitats, públiques i privades) i amb creativitat ciutadana i
polítiques municipals adequades, convertir-los en actius clau de progrés econòmic, benestar social i desenvolupament sostenible.

Elx vol ser una Ciutat de Compres i Serveis de referència en el sud de la província d’Alacant: Amb una activitat comercial detallista innovadora, avantguardista i diversificada que
afavorisca la vertebració dels barris i pedanies del municipi il·licità, una estreta vinculació amb la cultura, l’oci i l’entreteniment i una elevada capacitat d’atracció de la població local, comarcal i turistes.

Per a transformar l’activitat comercial detallista del municipi il·licità els dirigents i agents locals implicats, han de tindre la capacitat de solucionar els desequilibris i vulnerabilitats que presenta des del punt de vista econòmic, social, territorial i mediambiental i per a això es proposen en l’estratègia objectius estratègics i operatius que es detallen en diferents accions a desenvolupar.

El document es pot consultar en el següent enllaç. EDACOM ELX