Presentades les línies del Pla Estratègic d'Habitatge Pla Hàbitat 20-30

El vicepresident i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presentat davant representants d’entitats del sector i col·lectius socials les línies del Pla Estratègic d’Habitatge Pla Hàbitat 20-30.

Aquest Pla es concep com el full de ruta, com l’instrument operatiu i participatiu amb el qual poder garantir la funció social de l’habitatge en la Comunitat i proporcionar un servei públic de qualitat homologable als referents europeus.

El Pla Hàbitat 20-30 és un pla decennal que entén el dret a l’habitatge com a inseparable del dret a la ciutat, postulant el dret a un hàbitat.

El Pla Estratègic d’Habitatge proposa un nou model de governança basat en la municipalització de la gestió directa de la política d’habitatge amb suport i sota la coordinació de la Generalitat..

Així mateix, enfront de l’alarmant nombre de llars que necessiten suport per a accedir a un habitatge (88.000, a la fi de 2019), Martínez Dalmau ha anunciat que “el repte és duplicar el parc d’habitatge d’interés social, aquell que reuneix el parc autonòmic, el local i el del tercer sector i aconseguir les 32.000 habitatges”.

Tenint en compte del pes propi del sector de l’edificació i la regeneració urbana en emissions, consum i artificialización de l’hàbitat, en el Pla es proposa un Pacte de Transició Verda i Circular en l’Hàbitat per mitjà del qual es reduïsca el consum d’energia, aigua i matèries primeres, s’eliminen els residus i s’afavorisca la reutilització.

El parc construït no s’ajusta a les necessitats actuals, atés que quasi el 10% dels habitatges principals requereixen intervenció urgent i mesures d’integració urbana, s’intervindran 150.000 habitatges i els seus entorns urbans amb criteris de biohabitabilidad.

El Pacte de Transició Verda i Circular en l’Hàbitat que proporcionarà, almenys, 5.000 ocupacions verdes netes a l’any en la Comunitat.

El document presentat preveu que el Pla Hàbitat 20-30 puga realitzar-se amb un compromís pressupostari seguint la senda de creixement inaugurada pel Consell en la legislatura anterior, per a això la Generalitat ha de destinar a política d’habitatge un total de 2.200 milions d’euros d’aportació directa durant aquesta dècada.

El vicepresident ha fet al·lusió al reconeixement dels drets humans com a principi rector de tota societat democràtica, la qual cosa suposa, ha dit, “assumir que el gaudi d’un habitatge assequible, digna i adequada és un dret que ha de garantir-se per a cada persona”.