Renovació urbana del Barri de Sant Antoni

Prossegueix la renovació del Barri de Sant Antoni amb la construcció d’un tercer edifici.

Al juliol del 2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Elx va aprovar el projecte bàsic per a la construcció d’un bloc de 90 habitatges, local comercial i dos plantes de soterrani per a 69 places d’aparcament.

L’actuació suposa una inversió de 6,9 milions d’euros i té un termini d’execució de 36 mesos, per la qual cosa s’estima que les obres podran iniciar-se a finals de l’any 2018.
Amb aquest tercer edifici conclouran les obres previstes a la primera fase d’aquest projecte de renovació urbana desenvolupat per l’empresa municipal PIMESA.

La primera fase consisteix en l’edificació de 308 habitatges per substituir els inclosos en els blocs 11, 12, 13 i 14, per al seu posterior derrocament una vegada reallotjats els veïns als nous immobles, els quals inclouen les obres de reurbanització.

L’actuació de la primera fase de la renovació urbana del Barri de Sant Antoni preveu una inversió de 21,2 milions d’euros.

El primer edifici, de 74 habitatges, va suposar una inversió de 5,1 milions d’euros i ja hi estan vivint tots els veïns. El segon, de 120 habitatges i 9,2 milions d’inversió, té construït el 60% d’allò que es va projectar.

Amb esta renovació urbana s’ha buscat millorar el teixit residencial existent en el Barri de Sant Antoni, per eliminar les situacions d’infravivenda, i garantir unes condicions mínimes de seguretat, salubritat, habitabilitat i accessibilitat universal. Al mateix temps, servirà per a dinamitzar l’activitat econòmica al barri, la qual cosa generarà espais per a la localització d’iniciatives empresarials.