El Barri de Sant Antón com a exemple de bona pràctica d'obra civil

PIMESA va participar en la Jornada “Col·loquis sobre Enginyeria Civil”, organitzada amb motiu del 60 aniversari del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques i Enginyers Civils.

El Gerent de PIMESA, Antonio Martínez, va exposar les experiències de l’empresa pública com a Ens Gestor de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón d’Elx, un procés transformador d’un barri històric de la ciutat, on l’infrahabitatge, el dèficit d’equipaments i infraestructures i la degradació constructiva està donant pas a la reurbanització, la construcció de nous habitatges i la futura demolició dels edificis actuals, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació.

PIMESA ha assumit la responsabilitat de l’execució integral d’àmbit d’actuació, havent escomés fins al moment la construcció de dos edificis i la posada en marxa d’altres dues, afectant unes 340 habitatges.

Un procés transformador que dignifica les condicions de vida dels veïns i millora notablement la qualitat dels edificis, equipaments i espais públics.

Amb la participació del Ajuntament d’Elx, el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, el plantejament urbanístic articula un sistema d’edificació i enderrocaments per fases a fi que els residents passen dels seus actuals habitatges a les noves, en el propi barri, sense necessitat de reallotjaments transitoris.

La primera fase és un procés voluntari, on els propietaris decideixen traslladar-se als nous habitatges construïts acceptant les condicions comercials establides, sempre aportant les seues propietats inicials al Ajuntament d’Elx, degudament valorades.

El projecte transformarà integralment el barri en un enclavament urbà segur, salubre, accessible universalment, de qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l’equipament i els serveis bàsics, millorant la qualitat i la funcionalitat de les seues infraestructures, dotacions, equipaments i espais públics i fomentant la seua dinamització econòmica i el seu desenvolupament social.