Servei municipal de transport a les pedanies

L’Ajuntament d’Elx posa en marxa el 2018 un servei de bus que amplia el sistema de transport a les pedanies i garanteix el dret dels seus habitants a comptar amb una mobilitat sostenible i de qualitat.

És un projecte presidit per la participació ciutadana, perquè les característiques del servei, anteriorment gestionat per la Generalitat Valenciana, s’han redefinit tenint en compte les propostes plantejades en una ronda de reunions per les agrupacions veïnals del Camp d’Elx.

A més, en aquelles línies que en determinades hores tenen poca afluència, el sistema es combina amb el taxi compartit, amb la qual cosa, en evitar que l’autobús realitze viatges sense passatgers, es redueixen les emissions de CO2 i l’ús dels recursos és més eficient.

S’aposta per la sostenibilitat energètica de la flota adscrita, tant en el tipus de combustible empleat com en l’ús d’energies alternatives.

l nucli urbà i les pedanies es connecten amb 10 línies::

  • Línia 1 ELX-TORRELLANO-AEROPORT- ELS ARENALS DEL SOL.
  • Línia 2 ELX-PERLETA-LA VALLVERDA-ELS BASSARS-L’ALTET- ELS ARENALS DEL SOL.
  • Línia 3 ELX-LA BAIA.
  • Línia 4a ELX-LA FOIA-“L’ÚRSULA”.
  • Línia 4b ELX-“NUGOLAT”-“L’ÚRSULA”.
  • Línia 4c ELX-“L’ÚRSULA”-LA FOIA (circular).
  • Línia 5 ELX-ALGORÓS-CASES DEL LLEÓ-PUÇOL.
  • Línia 6 ELX-ALGODA-MATOLA-EL PLA SANT JOSEP.
  • Línia 7 LA MARINA-PLATJA DE LA MARINA-PLATJA DEL PINET.
  • Línia 8 L’ALTET-PLATJA.