VISIÓ

La vertadera essència del pla estratègic ELX2030 radica en la definició i assoliment d’un model sostenible de caràcter social, econòmic i ambiental.

Visió de futur

L’Ajuntament d’Elx, a través d’ELX2030, vol definir i crear una visió de futur d’Elx amb significat, transformar-la en acció i sostindre-la en el temps.

La visió de futur és la definició d’un propòsit estratègic a mitjà i llarg termini que es converteix en un principi bàsic que unifica, organitza i guia les principals decisions i actuacions que s’han d’adoptar i executar en l’àmbit municipal per a seguir una direcció comuna i arribar a un final predeterminat i desitjat.

Els dirigents i agents locals, la ciutadania il·licitana, han de participar en la creació del futur del nostre municipi i per a això necessiten tindre capacitat per a veure’l, interpretar-ho, anticipar-se, decidir i actuar.

Imaginació i creativitat

Elx necessita tindre una meta estratègica que siga clara, una aspiració que siga totalment compartida per totes aquelles persones amb interessos en el municipi il·licità.

No és suficient amb imaginar el futur, també cal construir-lo, superant les febleses que existisquen, aprofitant les oportunitats que sorgisquen, potenciant les fortaleses actuals i esquivant les possibles amenaces.

No sols cal tindre un objectiu a mitjà i llarg termini, és fonamental disposar d’una estratègia que tenint en compte la informació interna i externa, contribuïsca a conformar el model desitjat per a Elx i a elaborar i aplicar un pla d’accions per a aconseguir-lo.

El repte d’ELX2030 és imaginar el futur d’Elx i construir-lo amb les actuacions de molta gent interessada en què es convertisca en una realitat.

El poder de l’acció

La definició de la visió de futur d’Elx ha d’anar acompanyada, necessàriament, de la proposta d’una sèrie de polítiques i accions concretes a executar.

L’Ajuntament d’Elx dissenyarà estratègies d’actuació per a millorar la qualitat de vida en el municipi il·licità i per a afavorir i potenciar el benestar social, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible, la prosperitat urbana i el progrés individual i col·lectiu.

És bàsic proposar accions específiques per a satisfer les necessitats i demandes ciutadanes, per a resoldre els principals problemes, desequilibris i febleses que afecten a Elx, i per a afrontar amb èxit els principals reptes i canvis que es manifesten en l’entorn urbà i rural.

Els dirigents i agents locals, i la ciutadania, es comprometen en l’acció per a aconseguir el desenvolupament d’un projecte il·lusionant per a Elx.

Elx, la Ciutat Verda

Els diferents actors locals han de gestionar de manera intel·ligent els recursos, les infraestructures, els equipaments i serveis urbans, públics i privats, amb la finalitat de convertir-los en actius clau de progrés i desenvolupament sostenible d’Elx.

ELX2030 proposa com a visió estratègica fer d’Elx “La Ciutat Verda”, com a base per a transformar l’actual model ambiental, social i econòmic del municipi il·licità, en un altre més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.

A més, l’Ajuntament d’Elx s’ha fixat com a objectiu prioritari la preparació i presentació d’una candidatura solvent al Premi Capital Verd Europea.

Es tracta de conformar un projecte comú que conjumine els interessos i esforços, individuals i col·lectius, de totes aquelles persones que “viuen” en el municipi il·licità.